Rapporten gir en oversikt over hvordan kommunene kan opprette åpenhetsregistre – bedre kjent under det mindre presise navnet lobbyregistre – innenfor dagens lov- og regelverk, men også hvilke lover som kan eller bør endres for å få enda mer åpenhet i beslutningsprosessene.

Advokat Silje Aga Rogan, som presenterte rapporten på Etikkonferansen for Lund & co, er gjest i ukas episode av KS-podden Der livet leves.