Både rekruttering av helsepersonell og integrering av innvandrere og flyktninger er store utfordringer norske kommuner møter hver dag. «Prepp til helse» er et prosjekt som kan bidra til å lette begge. Prepp er en modell for innvandrere med svake norskferdigheter, et utdanningsløp med mål om fagbrev som helsefagarbeider.

Foreløpig er Prepp et pilotprosjekt i fire kommuner i Troms og Finnmark. I ukas episode av KS-podden "Der livet leves" møter vi preppkoordinator for pilotprosjektet, Sindre Solheim, samt de prosjektansvarlige i KS, Eli Sogn Iversen og Hanne Mensner Lerstang.


Preppkoordinator i Tromsø, Sindre Solheim, avbildet under opptak på Teams.

Ukas episode: