I disse dager foreligger rapporten «Kollektivtransport i omstilling – strategier og virkemiddelbruk», som Asplan Viak har laget for KS.

I ukas episode av KS-podden "Der livet leves" snakker vi om hvordan kollektivtransporten skal få tilbake passasjerene som forsvant under pandemien – og hva som skal til for at enda flere enn før skal foretrekke kollektiv foran privatbil.

Ukas gjester er statssekretær i Samferdselsdepartementet Mette Gundersen, forskningsleder i Asplan Viak Bård Norheim og områdedirektør i KS Helge Eide.

Ukas episode:


Les om FoU-rapporten i artikkelen Kollektivtransport i omstilling - hvordan oppnå nullvekstmålet?