Det er ikke lenger nok for offentlige organer å ha ambisjoner om klart språk, nå er de lovpålagt «å kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa», som det heter i paragraf 9 i den nye loven.

Direktør i Språkrådet Åse Wetås og spesialrådgiver i KS Anna Holm Vågsland er gjester i denne episoden.

Ukas episode:


Les mer om Klart språk-arbeidet i KS på ks.no/klartsprak.

Les om på den nye språkloven på spraklov.no.