Digitalisering og innovasjon er nødvendig for at kommunene fortsatt skal kunne levere gode velferdstjenester i vår nære fremtid. Her ligger store muligheter, men dessverre også for å skape og forsterke utenforskap.

Direktør for området Forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland, og kommunedirektør i Halden og leder i KommIT-rådet, Roar Vevelstad, er gjester i ukas episode av KS-podden "Der livet leves".

Ukas episode:


Les mer om eKommune 2022.