Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha etablert ungdomsråd som skal gi råd til kommunestyrer og fylkesting i alle saker som gjelder dem. I disse dager lanserer KS E-ung, et digitalt verktøy som skal være til hjelp både for medlemmer i ungdomsråd, de som kan tenke seg å bli med i ungdomsråd, og kommunenes og fylkeskommunenes koordinatorer for ungdomsråd.

Gjester i ukas episode av KS-podden Der livet leves er Lotte Larsen (KS Agder), Siri Hansen (KS Ung) og Johannes Lundvoll, ungdomsrådsmedlem i Lyngen i Troms og Finnmark.

Fra venstre Lotte Larsen (KS Agder), Siri Hansen (KS Ung) og Johannes Lundvoll, ungdomsrådsmedlem i Lyngen i Troms og Finnmark.

Ukas episode:


Les mer om E-ung