Og temperaturen stiger på mange områder – både i bokstavelig og billedlig forstand. Ukas gjest i "Der livet leves" er Dag-Henrik Sandbakken, han er fagsjef i KS og har vært prosjektansvarlig for toppmøtene de siste årene.
KS’ toppmøter kan du for øvrig lese mer om på ks.no/kpt.

Ukas episode: