Man kan uansett gjøre seg skyldig i mye uetisk atferd før det er snakk om korrupsjon i strafferettslig forstand. Hvordan står det til i kommunesektoren? Og hva kan kommunene og KS gjøre for å forebygge korrupsjon og uetisk atferd?

Rapporten «Uetisk atferd og korrupsjon i kommunesektoren – erfaringer fra kommunene» foreligger i disse dager. Den er bakgrunnen for samtalen med lederen for Kommunesektorens etikkutvalg, Tora Aasland, og rådmann i Ringerike kommune, Tore Isaksen, i ukas episode av KS-podden "Der livet leves".

Ukas episode:


Rapporten finner du i artikkelen Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren.