I ukas episode av KS-podden "Der livet leves" besøker vi Tana og kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren. Hun er opptatt av hvordan samiske grunnverdier kan være viktig for god ledelse. Og i livet generelt.

Ukas episode: