Men i virkeligheten har 18 av de 19 kommunene i Finnmark befolkningsnedgang, og det fleste av dem har hatt det lenge.

Siste stopp på KS-poddens Finnmarks-turné er samme sted som den begynte, Lakselv i Porsanger kommune.

Her møter vi Bente Larssen, seniorrådgiver i KS Nord-Norge, inntil nylig kommunedirektør i Porsanger, tidligere kommunedirektør i Sør-Varanger og leder i KS’ sentrale kommunedirektørutvalg. Hun vet mer enn de fleste om hvilke utfordringer kommunene i Finnmark står overfor.

Ukas episode: