Der møtte fylkeslederne i Sykepleierforbundet og Fagforbundet, henholdsvis Aud Hølland Riise og Trond Helland, utvikling- og ressurssjef Siv Anita Lilleskog i Helse og omsorgsetaten i Karmøy kommune, til en prat om et tema som er like aktuelt i hele landet: Hva kan og må arbeidstakere og arbeidsgivere bidra med for å sikre gode helse- og omsorgstjenester?

Ukas episode: