KS-podden Der livet leves blir som oftest spilt inn og produsert i KS-huset i Oslo, slik tilfellet var for nesten alle de 120 første episodene. Programleder Kjell Erik Saure har siden det erfart at det også gir gode episoder å møte folk rundt i Kommune-Norge.

- Da vi i sin tid ga KS-podden navnet Der livet leves, var det for det første for å markere at kommunene spiller en viktig rolle i folks liv – helt bokstavelig talt fra vugge til grav. Og så var det for å signalisere at podkasten ikke først og fremst skal handle om KS og det som skjer i organisasjonen, men om saker som er viktig for kommuner og fylkeskommuner, og dermed for innbyggerne. Vi kommer selvsagt til å fortsette å lage podkastepisoder herfra, men når forholdene nå ligger mer til rette for å kunne bevege seg mer ut av Haakon VIIs gate 9 i Oslo, vil vi jo veldig gjerne gjøre det, sier Kjell Erik Saure.

Viktig for medlemmene = viktig for KS

Han understreker at selv om det er tett sammenheng mellom det KS jobber med og det som gjøres i kommuner og fylkeskommuner landet rundt, er det viktig å se de samme temaene og problemstillingene fra ulike perspektiver.

- Politiske og faglige spørsmål som er viktig for KS, er jo bare det i den grad de er viktig for kommuner og fylkeskommuner. Når vi i podkasten har snakket om digitalisering, skoleutvikling, aldersvennlig samfunn, kvalitet i eldreomsorg, felles kommunal journal og veldig mye annet, er det nettopp fordi dette er temaer som både KS og medlemmene jobber mye med og samarbeider om. Slik sett er det ingen motsetning. Men jeg tror det kan være veldig nyttig og spennende for lytterne å høre utfordringene – og særlig løsningene – fra den enkelte kommune og den enkelte arbeidsplass. Det får vi bare formidlet ved å være der, sier Kjell Erik Saure.

Tips og idéer

Han har ledet samtlige 120 episoder av Der livet leves så langt, og fortsetter å gjøre det. Når både tekniske og praktiske begrensninger snart er ryddet av veien, inkludert to år med reiserestriksjoner, håper han at folk rundt i Kommune-Norge bidrar med tips om ting som skjer, løsninger som prøves og erfaringer som gjøres som også kan være av interesse og kanskje til inspirasjon for andre.

- Vi blir veldig glad for alle tips! Bare send dem til derlivetleves@ks.no eller direkte til kjell.erik.saure@ks.no, så lover vi rask respons, avslutter Kjell Erik Saure.