Seks norske regioner har kontorer i Brussel, til sammen er samtlige norske fylker dermed representert i byen.

Direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen ved Nord-Norges Europakontor, og europarådgiver Kaja Dypvik ved Trøndelags Europakontor, er gjester i uka episode av KS-podden "Der livet leves".


Europarådgiver Kaja Dypvik ved Trøndelags Europakontor (f.v.), og programleder Kjell Erik Saure. Foto: KS

Ukas episode: