Dette må eldrerådene og kommunene sammen finne ut av. Alle kommuner og eldreråd har fått invitasjon til kurs i løpet av vårhalvåret 2024.

Lederen for Senteret for et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen, er gjest i ukens episode av KS-podden "Der livet leves".

Ukas episode: