KS har om lag 264 ansatte, derav ca. 60 i regionene og 2 i Brussel. Rundt 200 har sin arbeidsplass ved hovedkontoret i Oslo.

Fagområdene i KS:

  • Arbeidsliv
  • Forskning, innovasjon og digitalisering
  • Samfunn, velferd og demokrati
  • KS Advokatene
  • Organisasjonsutvikling og økonomi
  • Regioner

Last ned organisasjonskartet for å se hele inndelingen.