Kommunesektoren møter jevnlig komplekse utfordringer som ikke har kjente løsninger. Noen av utfordringene er knyttet til generelle utviklings- og samfunnstrekk, andre er mer spesifikke for sektoren. Demografiske endringer, økende digitalisering, endringer i innbyggernes forventninger og en mulig omstrukturering av sektoren representerer noen av de mest sentrale utfordringene.

Hovedstyret har bestemt at utviklingsarbeidet i KS skal:

  • Være strategisk viktig for kommunesektoren
  • Møte en definert utfordring eller et definert mål
  • Føre til læring og/eller endring i kommunene/fylkeskommunene
  • Ha relevans for mange kommuner/fylkeskommuner

Store deler av utviklingsarbeidet organiseres som nettverk og møteplasser hvor medlemmer med like utfordringer deler erfaringer og kunnskap. Nettverkene administreres gjennom KS sentralt, eller i regionene.

KS er også sekretariat for ulike kollegier for både politiske og administrative ledere. I tillegg koordinerer KS rådmannsutvalgene og Kommunesektorens etikkutvalg. Disse miljøene blir ofte brukt som rådgivere og sparringspartnere i utviklingsarbeidet.

Kommunesektoren er sterkt påvirket av saker som har sitt opphav i EU- og EØS-politikk. KS’ Brusselkontor har en rekke tilbud og bred kompetanse innenfor disse områdene. Kontoret har et stort ansvar for samarbeid med europeiske søsterorganisasjoner og andre medlemsorganisasjoner internasjonalt.

Strategi for KS som utviklingspartner (2016-2019).