Utviklingsarbeidet skjer i nær kontakt med KS’ medlemmer og omfatter blant annet disse feltene:

  1. Innovasjon: KS arbeider med å fremme nyskapende løsninger og idéer som kan forbedre tjenestene og prosessene i kommunene.
  2. Kvalitetsutvikling: Vi jobber med tiltak for å heve kvaliteten på tjenestene til innbyggerne slik at de blir mer effektive og relevante.
  3. Effektivisering: KS søker å finne løsninger som bidrar til at ressursene, herunder arbeidskraften, utnyttes best mulig.
  4. Arbeidsgiverutvikling: KS er opptatt av å styrke kommunens rolle som arbeidsgiver og å bygge opp under kommunesektorens behov for å tiltrekke seg kompetente medarbeidere.
  5. Samfunnsutvikling: KS bidrar med kunnskapsgrunnlag og prosessveiledning for kommuner og fylkeskommuner som tar en aktiv rolle i å sikre bærekraftige lokalsamfunn.
  6. Utvikling av lokaldemokratiet: KS arbeider for å styrke lokaldemokratiet og skape tilstrekkelig handlingsrom for å tilpasse kommunale tjenester etter lokale behov.

KS organiserer nettverk og møteplasser der medlemmer med lignende utfordringer kan dele erfaringer og kompetanse. KS er også sekretariat for en rekke regionale og nasjonale rådgivende organer som sikrer god forankring  for utviklingsarbeidet for og med kommunesektoren.