KS Konsulent AS
KS Konsulent tilbyr rådgivning for kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter. Lederutvikling, organisasjonsutvikling, politisk organisering og styring, analyse og omstilling er sentrale rådgivningsområder.

KS Digitale fellestjenester AS (DIF)
DIF leverer felles digitale tjenester til Kommune-Norge. KS Digitale fellestjenester (DIF) er et datterselskap i KS-familien. DIF skal bidra til en mer effektiv digitalisering av kommunale tjenester. I fellesskap skal vi utvikle trygge og brukervennlige løsninger for kommuner og innbyggere i hele landet.

KF (tidligere Kommuneforlaget)
KF samarbeider nært med KS og medlemmene i utvikling, kvalitetssikring og oppdatering av informasjons- og kunnskapsprodukter. Forlaget samarbeider også med KS om distribusjon av faglig informasjon og tilrettelegging av elektroniske verktøy.

Kommunal Rapport AS
Kommunal Rapport er en nettavis for politikere, administrasjon og andre interesserte i og utenfor kommunesektoren. Avisen redigeres på uavhengig grunnlag og etter de normer og regler som er nedfelt i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Kommunal Rapport kommer også ut som ukeavis på papir.

KS Agenda
KS Agenda kurs- og kompetanseutvikling utvikler og gjennomfører kontinuerlig kurs, konferanser og andre møteplasser for kommunal sektor. Dette gjøres både i egen regi og på vegne av oppdragsgivere.
Nationaltheatret Konferansesenter KS Agenda tilbyr 15 moderne konferanselokaler med sentral beliggenhet, kun 25 meter fra Nationaltheatret stasjon. I tillegg tilbyr Restaurant Trakteriet servering for inntil 240 personer.

KS Møteplasser AS
KS Møteplasser (KSM) har over 10 års erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer for KS i ulike format og størrelser, herunder alt fra nettverkssamlinger, konferanser, webinar og studieturer.

Kommunenes Hus AS
Kommunenes Hus er et eiendoms­selskap som i sin helhet eies av KS Holding AS. Kommunenes Hus leier ut til KS, KF, Kommunal Rapport, Samfunnsbedriftene og KS Agenda. I tillegg holder den japanske ambassaden og et antall private virksomheter til i Kommunenes Hus. 

Her kan du lese spesialutgaven av Kommunalt Tidsskrift fra 1957 med en detaljert beskrivelse av innvielsen av Kommunenes Hus. (pdf)