Unge som har hatt sommerjobb er mindre sannsynlig til å falle ut.

Parahini Parabaran

Parahini Parabaran var deltaker på Toppmøte barn og unge 2024 og hold tale på Kommunalpolitisk toppmøte 2024.

Talen leser du her: 

Æ heite Parahini og æ e 19 år gammel og æ kjæm ifra den lille øykommunen Karlsøy, men æ har ikke alltid bodd der.

Foreldrene mine kom til Norge som flyktninger grunnet krig, og bodde på Vestlandet helt til pappa tok utdanningen sin som sykepleier i Tromsø og jobbet senere i Karlsøy der han forelsket seg med engang i den lille kommunen i Nord-Norge.

Grunnen til at pappa forelsket seg i Karlsøy var nettopp felleskapet. At han ble tatt imot med åpne armer på jobben og ivaretatt selvom han åpenbart hadde en vesentlig annen etnisitet enn andre.

Dette felleskapet var avgjørende for min families plass i lille Norge. Dette er felleskapet vi ungdommer ønsker at alle skal kunne oppnå!

Denne økten heter veien inn i fellesskapet. Et barn vil i løpet av sin oppvekst ha behov for mange ulike veier for å finne fellesskap, for fellesskap er så mye forskjellig. Det er alt fra familien, til vennskap, fritidsaktiviteter, barnehage, skole og arbeid. En av mine viktigste fellesskap er å være en del av unges medvirkning gjennom ungdomsrådet. Dette fellesskapet tror jeg alle 120 ungdomsdelegatene setter stor pris på. Å få delta på KS toppmøter og å få påvirke kommunens prioriteringer gir oss følelsen av å være del av et fellesskap.

I løpet av gårsdagen kom ungdommen fram til tre hovedinnspill på hvordan vi kan skape dette samfunnet:

Først og fremst å øke tilgjengeligheten og gjøre det rimeligere å bruke kollektivtransport for å kunne delta på fritidsaktiviteter og arbeid. I dette legger vi at det må både bli billigere samt enklere å komme seg fra A til B. Når bussen bare går en gang i skuddåret og koster den gjennomsnittlige månedslønnen til en ungdom for en billett blir det vanskelig å delta i de felles arenaene samt arbeide på lik linjen som andre. Sist gang jeg sjekket så var det ikke lov å kjøre den utrolige fantastiske fabelaktige bilen når du er under 18.

Det andre viktige poenget som ungdommen ønsket å trekke frem er at det må bli gitt bedre info, karriereveiledning og støtte til ungdom for å sikre gode valg, samt praktisk opplæring fra barneskolen.

Det er vanskelig å være ung å bli kasta ut i et hav av muligheter. Det er også viktig at denne karriereveiledningen kommer så tidlig som mulig, og da særlig info om hva ulike valgfag man tar fører til. Det begrenser valgene på VGO veldig. Det får jo effekt for hva slags fag du kan velge også og begrenser dine muligheter.

Dagens A4 skole er heller ikke helt optimalt! Ikke alle barn og unge er helt lik, og hvem er vel det? Vi liker ulike arbeidsmåter og må finne vår måte å jobbe på. For noen elever er det praktiske det som bidrar til deres lærelyst og læreglede. Det er viktig at unge uavhengig preferanse for lært på den måten som er tilpasset de best. Dette er da særlig viktig for at unge som er mer praktiske enn teoretiske ikke skal falle ut av skolen. Dette kan jeg lett forklare med et sitatet pappa ofte brukte som var veldig inspirert av Albert Einstein var; «Alle er født som genier. Men hvis du tvinger en fisk til å klatre i et tre, vil den resten av livet tro at den er dum».

Og det siste men ikke minst, er å samarbeidet med næringslivet for å sikre sommerjobber og arbeidserfaring for alle ungdommer.  

Får å få seg en jobb må man ha enten relevant kompentanse eller en eller annen form for arbeidserfaringen. En ungdom som søker på sin første jobb har ikke en tidligere arbeidserfaring. Det er som polere en ubrukt sko, det funke ikke helt som man ønske.

En dansk forsknings rapport viser faktisk at, Unge som har hat sommerjobb er mindre sannsynlig til å falle ut.

Når det kommer til sommerjobb trur jeg at vi i lille Karlsøy har seira! Hver sommer blir det lagt ut sommerjobber som er lokal viktige yrker som unge potensiell kunne tenke seg å ha i fremtiden.

Blant annet har vi som mange en aldrende befolkning som krever at vi har en god del helse personellet. Dette gjenspeiler seg i sommerjobb alternativet med å jobbe på sykehjemmet i Karlsøy som kjøkken og aktivitetsvakter.

Denne ordningen introduserer unge til arbeidsplasser som er relevante til deres nærmiljø som også fører til at unge kommer tilbake!

Så kjære politikere, vi har en viktig vei å gå for å skape dette felleskapet, men jeg har  troa på at hvis vi går i lag sammen da både oss unge og de litt yngre gamle og de eldste og diskutere oss frem på veien så har jeg store ambisjoner for fremtiden!