- Jeg blir motivert av å møte mennesker som engasjerer seg for å gjøre verden bedre. Det er så mye vilje, ambisjoner og ressurser der ute, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i sin landstingstale.

KS Landstinget 2024 har nå konstituert seg, med totalt 254 delegater. . De representerer kommuner, fylkeskommuner og bedrifter. Landstinget skal velge KS’ politiske ledelse og vedta kommunesektorens politiske prioriteringer. Landstinget er KS’ øverste organ og arrangeres hvert fjerde år.

- Demokratiet i Norge er bygget nedenfra. Den politiske tilliten som fortsatt er svært høy, er bygget opp i lokalsamfunn over hele landet gjennom mange generasjoner – mellom innbyggere, organisasjonsliv, næringsliv og folkevalgte. Lokaldemokratiet gjør det norske demokratiet bedre og sterkere, sa Helgesen.

Les hele talen her (pdf)

Kommunesektorens politiske prioriteringer

«Kommunesektorens politiske prioriteringer 2024-2027» er det viktigste dokumentet som skal behandles  på landstinget. Seks redaksjonskomiteer har jobbet med kapitlene i dette politiske dokumentet og dagsaktuelle uttalelser.

- Landstinget skal gi retning for arbeidet i valgperioden. Derfor er det politiske dokumentet Landstinget skal vedta et uttrykk for en samlet kommunesektors ambisjoner og prioriteringer, sier Helgesen.

Dokumentet «Kommunesektorens politiske prioriteringer 2024-2027» har allerede vært gjennom en lang demokratisk prosess på KS’ fylkesmøter og i KS’ organer.

Uttalelser fra KS Landsting

Landstinget skal vedta seks dagsaktuelle temaer. Uttalelsene som er foreslått vedtatt gjelder:

  • Staten må bidra sterkere til å bosette og sysselsette flyktninger
  • Inkludering av barn og unge
  • Kommunesektorens politiske og økonomiske handlingsrom
  • Økt naturmangfold
  • Nasjonal transportplan
  • Totalberedskap