13:30 -
13:40

Velkommen til Kommunedirektørenes toppmøte

Helge Eide, fungerende administrerende direktør i KS

13:40 -
14:20

Ser vi den samme virkeligheten?

Innledninger ved tidligere ordfører Jonni Solsvik og tidligere rådmann Elisabeth Enger

Samtale

 • Jonni Solsvik, tidligere ordfører
 • Elisabeth Enger, tidligere rådmann 
 • Tor Allstrin, områdedirektør i KS 
 • Bjørn Fauchald, kommunedirektør i Vestre Toten kommune, leder av det sentrale kommunedirektørutvalget i KS 
14:20 -
14:40

Pause

14:40 -
15:20

Klok ledelse i kraftig omstilling

Innledning ved Kristin Halvorsen, direktør i Cicero

Panelsamtale

 • Kristin Halvorsen, direktør i Cicero 
 • Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør i Sandefjord
 • Kristina Torbergsen, fylkesordfører i Troms  
15:20 -
16:00

Bærekraftige helse- og velferdstjenester

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim  

Samtale

 • Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim kommune 
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS 
 • Mari Trommald, fungerende områdedirektør i KS 
 • Geir Waage, ordfører i Rana
16:00 -
16:20

Pause

16:20 -
17:00

Hva kan naturavtalen bety for oss?

Innledning

Naturavtalen – hva vil den kunne bety for kommunene og fylkeskommunene v/forsker Trond Simensen, NINA

Samtale 

 • Hans Bakke, kommunedirektør i Drangedal
 • Inger Hegna, kommunedirektør i Arendal
 • Carl Jakob Midtun, Fylkeskommunedirektør Trøndelag
 • Kjetil Bjørklund, fagleder klima i KS  
17:00

 Slutt