Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å løse viktige oppgaver for oss alle. I en verden med stadig omveltninger krever ansvaret vi har fått tydelige prioriteringer, valg og ansvarlig innsats 24/7. Hver eneste dag må vi sørge for å så de rette frøene. Vi må luke bort tidligere feiltrinn, og sørge for god næring til fremtidens løsninger. For å skape gode liv der livene leves må vi hele tiden være bevisst på alt vi sår.

Forberedelser til Landstinget

Vi står overfor store omstillinger i norsk samfunns- og arbeidsliv.  Det vi gjør nå, får konsekvenser for de som kommer etter. Utfordringene må finne sine løsninger på vår vakt.

På Kommunalpolitisk toppmøte setter vi søkelys på følgende temaer: Et sterkt lokaldemokrati, bærekraftig velferd, inkluderende arbeids- og samfunnsliv, grønn fremtid og et trygt og sikkert samfunn.
Drøftingene på Kommunalpolitisk toppmøte er også en del av forberedelsene til Landstinget, som skal vedta hvilke områder kommunesektoren ønsker å prioritere de neste årene.

Lenkeblokk Icon Les mer om Landstinget 2024

Vertskapskommune for næringsutvikling

Prisen for årets vertskapskommune for næringslivet offentliggjøres på Kommunalpolitisk Toppmøte. Det vil være to prisvinnere: en i kategorien kommuner over 15.000 og en i kategorien under 15.000.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, overrekker prisen "Gode vertskapskommuner for næringslivet" under Kommunalpolitisk oppmøte. Det er femte gang vi tar et felles initiativ for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi på å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

 

Meld deg på her