- Summen av 44 000 inngrep, hvor mange er HELT legitime, representerer en utfordring man må gjøre noe med, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til landets ordførere og kommunal ledelse som er til stede under Kommunalpolitisk toppmøte i Trondheim.

- Jeg får ikke til min jobb hvis ikke kommunene er med på den viktige jobben som skal gjøres. Gitt at alle skal være med i fellesskap, at dere skal levere på mine forventninger – hvordan skal vi få til dette i fellesskap?

Veiledning

- Det er ikke noe mål å fremme innsigelser, men at statsforvalteren kan komme tidligere inn og veilede, har jeg tro på, fremhever Ådne Naper (SV) medlem av KS’ hovedstyre.

Klima- og miljøministeren var tydelig på at kommunene må følge opp:

  • Systematisk innarbeide hensyn til klima- og natur i alt arbeid i egen kommune
  • Å bruke styringssystemene til å få fart på den grønne omstillingen vi skal gjennom de neste årene
  • Avgjørende å følge opp tiltakene som er relevant i egen kommune

- Selvfølgelig skal kommunene få tilskudd til å gjøre dette, men klima-og naturomstillingen er oppgaven fremover, den kan ikke bare være tilskuddsbasert – da kommer vi ikke til å klare den omstillingen som må til, sa han.

Det holder nå

- Både innbyggere og eiere av den fritidsbebyggelsen vi har, mener det holder nå. Samtidig har vi en tomtereserve på tusen tomter som ikke er regulert, samt en regulert reserve på 300. Fordi denne saken kom nå, er befolkningen mer bevisst og begynner å se helheten. Jeg har fått overveldende mange meldinger med støtte til ønske om å stoppe utbyggingen, sa ordfører i Oppdal, Elisabeth Hals (V).

I Oppdal er det flere hytter enn vanlige boliger. Ordføreren gikk til valg og vant på å stoppe hyttebyggingen for å verne naturen.

Frontrunners

- Det koster å være frontrunner, understreker Jon Askeland (Sp), fylkesordfører i Vestland. Fylket har vært først ute med elektriske ferger, men uten den finansieringen som var forespeilet. Merkostnaden for å investere i miljøvennlig teknologi er 1,5 milliarder kroner. Fordi fylkeskommunen er tidligere ute enn det nasjonale kravet om utslippsfrie ferger innen 2025, får de ikke dekket kostnadene.

- Vi har fått oss en forventingsknekk. Nå står vi foran en ny teknologiutvikling, men hvis vi ikke får den finansieringen her, kjøper vi ferger med dieselteknologi, konstaterer Jon Askeland.