Først ut er Kommunedirektørens toppmøte som spiller opp til Kommunalpolitisk toppmøte.

Tema som dekkes fra kommunedirektørenes synsvinkel er ledelse i omstilling, bærekraftige helse- og velferdstjenester og naturavtalens betydning for oss alle. På scenen møtes administrativ ledelse fra hele Norge med alt det innebærer av ulike kommunestørrelser, utfordringer, likheter og forskjeller. Hovedtema er «Som vi sår». Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å løse viktige oppgaver for oss alle. I en verden med stadig omveltninger krever ansvaret tydelige prioriteringer, valg og ansvarlig innsats 24/7. Hver eneste dag må de rette frøene sås. Tidligere feiltrinn må lukes bort og sørge for god næring til fremtidens løsninger. 

Tillit kan ikke vedtas

Tidligere ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, spurte kommunedirektørene i salen:

- Oppfatter våre tilskuere, folk i lokaldemokratiet, at vi, ordførere og kommunedirektører, ser den samme virkeligheten? Ser de laget og lagspillet? Det jeg nå skal snakke om, burde jeg ha snakket mer om da jeg var politiker. Tillit kan ikke lovfestes i ny kommunelov. Respekt mellom politiker og administrasjon er fundamentet som 99 prosent av kommuner styres etter.

Forberedelser til Landstinget

Vi står overfor store omstillinger i norsk samfunns- og arbeidsliv.  Det vi gjør nå, får konsekvenser for de som kommer etter. Utfordringene må finne sine løsninger på vår vakt.

- De som har svar på spørsmålene kan møte meg i hjørnet der borte etterpå. De vil få et Flax-lodd hver, sa konferansier Håkon Haugsbø, til latter fra salen da han introduserte problemstillingene.

Kommunalpolitisk toppmøte

På Kommunalpolitisk toppmøte settes søkelys på temaene et sterkt lokaldemokrati, bærekraftig velferd, inkluderende arbeids- og samfunnsliv, grønn fremtid og et trygt og sikkert samfunn.
Drøftingene på Kommunalpolitisk toppmøte er også en del av forberedelsene til Landstinget, som skal vedta hvilke områder kommunesektoren ønsker å prioritere de neste årene.

På Landstinget skal det også velges hovedstyre og styreleder. Møtene holdes i Trondheim mandag til onsdag.