- De utfordringene vi har i Norge, de har vi gode forutsetninger for å klare. Vi må bare skru på systemet vårt, sammen. Det er tre store prosesser vi skal gjennom nå. Det ene er demografi. Ingen kommune er uberørt av det. Det andre er digitaliseringens store kraft som slår inn. Derfor har vi opprettet et eget departement for teknologi for å se dette i sammenheng. Det tredje er klima og natur. Det vi gjør på natur kommer til å bli viktig for hva vi får til på klima, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Må få finne løsningene selv

I en tid med demografi og bemanningsutfordringer må kommuner ha nødvendig handlingsrom til å utvikle tjenestene. Ordfører i Trondheim kommune Kent Ranum (H) kom med en oppfordring til statsministeren om å unngå å gripe for mye inn i det lokale selvstyret.

- Jeg skulle sett at vi hadde mer handlingsrom og færre instrukser å forholde oss til. Graden av tilsyn og statlig inngripen kunne vi ha sluppet, sa Ranum.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS er enig med Ranum. Kommuner trenger nødvendig handlingsrom til å utvikle tjenestene, og færre føringer som binder ressursinnsats i form av normer og krav.

- Vi ser en enorm statlig detaljstyring. Når vi ser så mange lovbrudd i kommunene, er det ikke kommunene det er noe galt med. Det er antall instrukser kommuner må forholde seg til som er feil, sa Helgesen.

Når en slipper opp og lar kommunene finne løsningene selv, kan det gi gode resultater som i Rauma kommune der Yvonne Wold (SV) er ordfører. Der har de forsøkt å jobbe på nye måter.

- Det vi har gjort er å vri ressursbruken. Vi har tatt ned antall plasser på helsehus og basert oss mer på hjemmebasert omsorg. Det har krevd en del. Blant annet tillitsskap, men vi ser resultater av arbeidet vi har gjort, sa Wold.


Statsminister Jonas Gahr Støre, Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, Kent Ranum, ordfører i Trondheim (H) Yvonne Wold, ordfører i Rauma (SV).

Uberørt natur

Statsministeren, styreleder i KS og de to ordførere snakket også om at det bygges ned for mye natur i Norge.

FNs naturavtale fra 2022 viser at hele verden har sviktet, men jobben med å snu er i full gang.

- Alle ordførere jeg møter er opptatt av natur og ta vare på den på best mulig måte. Men dilemmaene knyttet til vern av natur er kommunene best til å håndtere selv, sammen med innbyggerne. Når en får innbyggerne med på laget får en også legitimitet for å ta krevende beslutninger, sa Helgesen.

Staten, kommunesektoren og KS arbeider med å få frem bedre kunnskap, verktøy og økonomiske insentiver. Regjeringens støtte til «planvask» i kommunene er en god start. I dag jobber minst 80 kommuner for å bli arealnøytrale. For tre år siden var det tre.

Statsministeren sa han var villig til å gi kommunene mange redskap for at de skal løse dette best mulig.

- Hvis noen har forutsetninger for å klare og håndtere dette, er det Norge, sa Støre.

På Kommunalpolitisk toppmøte møtes alle landets ordførere og toppledelse i kommunesektoren. Et sterkt lokaldemokrati, bærekraftig velferd, inkluderende arbeids- og samfunnsliv, grønn fremtid og et trygt og sikkert samfunn er tema for dagen.