Bilaterale samarbeidsavtaler mellom KS og staten er etablert på bakgrunn av målsetningen om at styringsdialogen mellom kommunesektoren og staten skal være basert på samarbeid og samhandling. Det er et mål at avtalene skal utgjøre et alternativ til sterkere statlige styringsvirkemidler som lovfesting og øremerking.

Lenkeblokk Icon Les mer og se alle samarbeidsavtalene med staten på regjeringen.no