Blir forsøk regjeringens svar på tillitsreformen, spurte Håkon Haugsbø debattantene. Tillitsreformen skal gi kommunene økt handlingsrom, men blir det bare store ord? Som en del av tillitsreformen har regjeringen satt i gang en nasjonal ordning for forsøk. Men hvor mye tillit ligger egentlig i forsøkene? Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen, Marianne Landås, ordfører i Grimstad, Siri Gåsmyr Staalensen, kommunal- og forvaltningskomiteen, AP, og Helene Skeibrok, nestleder, i Fagforbundet var invitert til debatt om demokrati, tillit og regjeringens stadige behov for rettighetsfesting og krav til norske kommuner.

- Deler av systemet er helt ute og sykle, rettsliggjøringen har gått for langt, slo Ståle Grøtte fast. Han begrunnet dette med omfanget av rettighetsfesting og rapporteringskrav.

KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen var tydelig på at hun hadde ventet mer av regjeringens forsøksordning.

- Forsøkene gjennomføres under den nåværende forsøksloven fra 80-tallet. Det er ikke mulig å ha forsøk som bryter med individuelle rettigheter. Det følger heller ikke økonomiske ordninger med. Men vi heier på reformer og vil bidra med det vi kan i denne ordningen.

Samtidig etterlyste Gunn Marit Helgesen mer modige politikere og departement.

- Hvis vi skal få til mer innovasjon i samfunnet, for å utnytte ressursene bedre, trenger vi større handlingsrom. Men med en gang noen gjør en feil, får vi flere krav fra staten. Alle nye lover og liknende har gode intensjoner, men summen blir for stor.

Alle aktørene var enige om at det må gjøres noe.

- Jeg tror forsøksordningen kan bli veldig bra, understreket Helene Skeibrok. Hun mente at forsøk på tvers av forvaltningsnivåer blir avgjørende og har oppfordret tillitsvalgte til å melde seg på. Samtidig understreket nestlederen i Fagforbundet betydningen av tillit og handlingsrom for å utføre forsøkene.

Siri Gåsmyr Staalesen, som representerte regjeringspartiene på Stortinget, mente at man må begynne ett sted, og at dette en start som kan bli til mer.

Vi har utfordringer i organiseringen av offentlig sektor, vi må bruke ressursene bedre. Vi må drive både stat og kommune mer effektivt enn før. Så enkelt og så vanskelig er det.