Det er et gap mellom behov på den ene siden og ressurser på den andre. Derfor trenger vi en debatt om forventninger.

Gunn Marit Helgesen

- Vi er alle opptatt av å beholde og opprettholde det fantastiske velferdstilbudet vi har. Men vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringen vi står i. For det første er det et gap mellom behov på den ene siden og ressurser på den andre. Derfor trenger vi en debatt om forventninger, sa Helgesen.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen utfordret politikere fra Rødt, Arbeiderpartiet, KrF, Høyre og Frp om hva som er viktig for kommunene med tanke på å sikre kvaliteten i velferdstjenestene fremover. 

Trenger mer handlingsrom

Generalistkommuneutvalget har avdekket at ingen av landets kommuner makter å ivareta det samlede lovverket 100 %. Måloppnåelsen varierer fra 50 – 98 %. Like før sommeren gjennomførte KS en manuell telling av retningslinjer og veiledere kommunene forventes å forholde seg til. Bunken med dokumenter ble over to meter høy og inneholder rundt 400 dokumenter. 

- Ansatte i kommunal sektor behøver veiledere, både for å sikre en god praksis og for å ha hjelp til å gjennomføre tjenesteutøvingen på en god måte. Utfordringen er den samlede helheten i forventningene som stilles til kommunesektoren. Den må vurderes nøye, for eksempel i forbindelse med arbeidet med tillitsreformen, sa Helgesen.

Mangler folk

På en rekke områder vises mangelen på helsepersonell allerede, både på sykehjem og i hjemmetjenesten.

- Det at vi lever lengre er bra. Det betyr at vi lever lenger og er friskere, men vi må bruke folka våre bedre og trygge folk på at de får den hjelper de trenger når behovet er der, sa nestleder i arbeiderpartiet Tonje Brenna.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge trenger en statlig finansiering av eldreomsorgen og mener det er uakseptabelt at innbygger ikke får den hjelpen de har krav på når de har behov for det.

- Det blir ikke flere penger i statsbudsjettet ved å flytte ansvaret for eldreomsorgen til staten. Vi må heller tenke hvordan vi bruker de ressursene vi har best mulig, svarte Brenna.

Ingen klare svar fra politikerne

Arendalsukas hovedprogramkomité utformer hvert år et hovedprogram der de viktigste og mest aktuelle temaene i vårt politiske samfunn drøftes. På scenen var KS sammen med representanter fra Arbeiderpartiet, Frp, Rødt, Krf og Høyre for å få svar på hvilke forventninger som kan innfris fremover og løsninger på bemanningsutfordringene. Konklusjonen fra Helgessen var et nytt møte, svarene hun fikk var for uklare. Brenna parerte med at det møtet må bli etter 11. september.