Tidligere undersøkelser viser at unge er spesielt utsatt for hets og trusler, og mange unge kvier seg for å delta i den offentlige debatten.

Gunn Marit Helgense, styreleder i KS

Det er fire år siden sist vi spurte alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner om de blir utsatt for hets og hatefulle ytringer. Ipsos har på vegne av KS kartlagt omfanget av hets, trusler og desinformasjon blant folkevalgte.

- Hets og trusler er alvorlig for samfunnet vårt. Det er en trussel mot demokratiet vårt, og alt vi står for, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Hun er på plass i Arendal i midten av august, der funnene fra undersøkelsen Ipsos har gjort på vegne av KS blir presentert. Undersøkelse som ble gjennomført i 2019 viste at fire av ti lokalpolitikere blir utsatt for hets og trusler, og at så mange som 15 prosent har sluttet med lokalpolitikk på grunn av dette.

Vi skal ikke måtte tåle hets og trusler

Styrelederen i KS har selv kjent på kroppen hvor ubehagelig og skremmende det kan være å få meldinger med usaklige personkarakteristikker, hets og trusler.

- Jo mer erfaring, og jo større nettverk jeg fikk, jo mer hardhudet ble jeg. Samtidig er det noe vi slett ikke skal tåle eller akseptere, sier Gunn Marit Helgesen, som er spesielt bekymret for nyvalgte og unge lokalpolitikere.

- Tidligere undersøkelser viser at unge er spesielt utsatt for hets og trusler, og mange unge kvier seg for å delta i den offentlige debatten, eller stille til valg. Dersom vi ikke klarer å rekruttere folkevalgte, vil det være alvorlig for demokratiet vårt. Barn og unge må inspireres til selv å ville påvirke og bidra. Demokratiet skal være for alle, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Valgløfte om en saklig debatt

Internett og sosiale medier gir muligheter for deltakelse i demokratiet. Men det gir også mulighet for spredning av usann informasjon og falske nyheter på en helt annen måte enn tidligere. Vi vet det gjøres aktive forsøk på å spre desinformasjon i den offentlige debatten. Det kan også gi grobunn for hets og trusler mot lokale folkevalgte.

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i år, har KS laget et valgløfte som KS ønsker at alle lokalpolitikere slutter seg til.

- I valgløfte sier vi nei til hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep i valgkampen. Vi sier ja til sannferdige og saklige debatter med god meningsbrytning og argumentasjon, sier Helgesen.

Lenkeblokk Icon Valgløftet 2023 (bokmål) Lenkeblokk Icon Valgløftet 2023 (nynorsk)