Godtgjøringsreglementet er ikke endret etter Landstinget 2020, og satsene fra 2019 gjelder fortsatt for disse ble ikke justert i 2020.

For første nestleder gjelder imidlertid følgende presisering:
Landstinget 2020 vedtok at vervet som første nestleder fra februar 2020 skulle være 50%, og godtgjøringen måtte derfor endres tilsvarende.

KS’ hovedstyre fattet vedtak om første nestleders godtgjøring i sitt møte i 24.03.2020 på bakgrunn av Landstingets vedtak 12. februar om at vervet som første nestleder skulle være 50%.

Godtgjøringen utgjør kr. 755 000.

Se saksdokumenter og protokoll fra møtet i Hovedstyret 24. mars 2020 her.

Last ned reglementet og takstene på lenkene nedenfor.