Godtgjøringsreglementet ble sist revidert av Landsstyret 11. november 2022. Satsene fra 2019, gjengitt i vedlegget til godtgjøringsreglementet nedenfor, er fortsatt gjeldende.

Last ned reglementet og takstene på lenkene nedenfor.