Til hovedinnhold

Arbeidsliv

Digitalisering

Hva innebærer egentlig digital kompetanse for utvalgte roller i kommunen

I FoU-prosjektet «Hva er digital kompetanse» har det blitt foretatt en gjennomgang av eksisterende rammeverk for digital kompetanse, en kartlegging av behov for digital kompetanse i utvalgte kommer, samt laget fremstillinger av kompetansebehov i lys av både teori og praksis. Formålet har vært å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag som sier noe om hvilke generelle og tjenestespesifikke behov for digital kompetanse som etterspørres i kommunesektoren.

Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:214005

Utførende miljø: Rambøll

Ferdigstilt: 2022

KONTAKT