Kommunesammenslåing og anskaffelsesreglementet

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

Kapitlet om kommunesammenslåing og offentlig anskaffelser inngår i rapporten «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing» som ble utarbeidet av PA Consulting i samarbeid med KS Advokatene i 2016. Det trådte i kraft en ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser 1. januar 2017. KS Advokatene har derfor oppdatert kapitlet om offentlige anskaffelser i rapporten. Foruten å oppdatere kapitelet til nytt regelverk har vi også utvidet kapitlet med drøftelse av nye temaer og problemstillinger.

Kommunestruktur Økonomi og rammevilkår

Prosjektrapporter

Prosjektet skal utrede kommunesammenslåing og offentlig anskaffelser. 
Kommunestruktur Økonomi og rammevilkår