Til hovedinnhold

Eldreomsorg

Helse og omsorg

Kartlegging av vekst i bruk av BPA

Prosjektet har kartlagt veksten i utgifter og antall brukere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter rettighetsfestingen.
Foto: Sasirin Pamai, Mostphotos

Prosjektnummer:174009

Utførende miljø:

Ferdigstilt: 2017

Kommunene opplever at de i stor grad imøtekommer søkeres behov for BPA. I tilfeller som faller utenfor  rettighetsfestingen tilbyr kommunen andre tjenester.

I utvalgskommunene har det vært en vekst i utgifter til BPA på 22 % i perioden 2014-2016.

Det har vært en økning nasjonalt på 10 % i antall mottakere av BPA i perioden 2014-2016.

KONTAKT