Til hovedinnhold

Regional organisering

Samfunnsutvikling – og planlegging

Erfaringer fra en kommunesammenslåingsprosess

Prosjektet skal følge og dokumentere prosesser og erfaringer fra det pågående sammenslåingsarbeidet i Nye Sandefjord kommune.
Foto: Martin Bonden/Flickr

Prosjektnummer:164041

Utførende miljø: Telemarksforskning

Ferdigstilt: 2017

Sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner skjedde allerede den 1.1.2017, og kommunene omtales som «frontløpere» i kommunereformen. Utredningen fokuserer på erfaringer og lærdom fra denne sammenslåingsprosessen, som kan ha overføringsverdi for andre som nå skal i gang med tilsvarende prosesser.

I prosjektet har det vært lagt vekt på å dokumentere erfaringer og råd i sju ulike faser av sammenslåingsprosessen. Disse omfatter overordnet planlegging av sammenslåingsprosessen, organisering og bemanning av sammenslåingsprosjektet, planlegging og vedtak om politiske og administrative hovedstrukturer, detaljert planlegging av ulike tjeneste- og oppgaveområder, implementering og innfasing av ny organisasjon og oppstart av ny kommune. I praksis kan disse fasene gli noen over i hverandre, men de har vært nyttige som grunnlag for å kartlegge og strukturere erfaringene.

I tillegg er det sett spesielt på erfaringer med ulike områder/temaer som det kan knytte seg spesielle utfordringer og/eller muligheter til i forbindelse med en kommunesammenslåing. Disse omfatter IKT, interkommunalt samarbeid, arbeidsgiverpolitikk, tverrsektoriell samordning, NAV, kulturbygging og kommunikasjon, og lokaldemokrati. 

KONTAKT