God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

​Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? Vi har samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy på en egen nettside. Nettsiden er ment som inspirasjon og for å få tips om metoder og verktøy som ledere kan bruke i arbeidet. http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/samhandlingsreformen/god-kvalitet-i-den-kommunale-helse--og-omsorgstjenesten/

Kommunehelsetjeneste Helse og velferd

Prosjektrapporter

KS ønsker tilbud på et FoU‐prosjekt som skal kartlegge metoder for systematisk og kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid som benyttes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet skal beskrive hvordan disse kan tas i bruk med god effekt i en kommune. Videre skal prosjektet foreslå hvordan internkontroll kan gjøre kvalitetsforbedringsarbeidet til en naturlig og vedvarende del av det daglige arbeidet i kommunene.
Kommunehelsetjeneste Helse og velferd