Til hovedinnhold

Helse og omsorg

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

KS ønsker tilbud på et FoU‐prosjekt som skal kartlegge metoder for systematisk og kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid som benyttes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet skal beskrive hvordan disse kan tas i bruk med god effekt i en kommune. Videre skal prosjektet foreslå hvordan internkontroll kan gjøre kvalitetsforbedringsarbeidet til en naturlig og vedvarende del av det daglige arbeidet i kommunene.
Foto: Kjell Inge Søreide

Prosjektnummer:154012

Utførende miljø: Agenda Kaupang

Ferdigstilt: 2017

​Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? Vi har samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy på en egen nettside. Nettsiden er ment som inspirasjon og for å få tips om metoder og verktøy som ledere kan bruke i arbeidet. 

KONTAKT