Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Kartlegging av kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Prosjektet skal kartlegge omfang av oppdragstakerkontrakter som kommunene inngår for å gi avlastningstiltak for personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, samt opplysninger om organiseringen av disse oppdragstakerforholdene.
Foto: Sasirin Pamai, Mostphotos

Prosjektnummer:164038

Utførende miljø: Proba Samfunnsanalyse

Ferdigstilt: 2016

Hovedfunn fra kartlegging av tiltakene støttekontakt og avlaster:

  • De fleste kommuner har tiltaket støttekontakt. Om lag 60 prosent av kommunene har tiltaket avlaster. Avlastning i avlasters eget hjem brukes langt oftere enn avlastning i brukers hjem. Det er svært vanlig å organisere tiltakene som oppdrag. 
  • Oppdragstakerne har oftest ett oppdrag, en del har to. For støttekontakter er det mest vanlig å arbeide 12 timer i måneden. For avlastere er det mest vanlig å ha avlastning en helg i måneden
  • Andelen støttekontakter som har et ordinært arbeidsforhold i kommunen varierer, men i snitt svarer kommunene 14 prosent. Mange støttekontakter er studenter eller pensjonister
  • Avlasterne har som regel et annet hovedarbeidsforhold. Andelen som har et arbeidsforhold i kommunen varierer mye, men medianen er 25 prosent. 
  • Godtgjøringen til støttekontakter og avlastere varierer mellom kommunene, men det vanligste er en timelønn mellom 140 og 150 kroner. Det er svært varierende hvor mange timer avlasterne får godtgjort for ved døgnavlastning. 
  • Dersom det ikke er mulig å bruke oppdragskontrakter mener svært mange av kommunene at ordningen blir mindre fleksibel og individuelt tilpasset. Tiltakene vil bli mer kostbare for kommunene, og terskelen for å motta dem kan bli høyere.  


KONTAKT