Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Legetjenester

Kommunal legetjeneste - kan den ledes?

Prosjektet skal synliggjøre hvordan kommunene leder legetjenesten, og hvorvidt kommunenes tilgjengelige virkemidler er tilstrekkelig til å lede tjenesten i ønsket retning.
Foto: Mostphotos

Prosjektnummer:154009

Utførende miljø: Agenda Kaupang

Ferdigstilt: 2016

​FoU prosjektet viser at flere av utvalgskommunene i dag leder og styrer legetjenesten i liten grad. Dette skyldes lav bevissthet om hvordan legetjenestene kan styres, kommunenes handlingsrom til å styre, og lite tid og ressurser avsatt hos den kommunale ledelsen til denne oppgaven.

Agenda Kaupang viser at det er enklere å få til god ledelse og styring i mindre kommuner med kun fast ansatte leger. Det er samtidig mer krevende å etablere god ledelse og styring i større bykommuner, med hovedsakelig næringsdrivende leger. I slike kommuner mangler det ofte en plan for oppfølging av legetjenesten, og ressursene til ledelse av legene er relativt små sammenlignet med de mindre kommuner.

Rapporten viser eksempler på nødvendig styringsinformasjon som kommunene bør samle inn for å kunne sikre en presis dialog om ledelse og styring av legetjenesten. I rapporten vises det videre til et eksempel på en kommune som har lykkes med å utarbeide en plan for legetjenesten, i samarbeid med kommunens leger.

KONTAKT