Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Heltid - deltid

Heldøgns omsorg – kommunenes dekningsgrad

Prosjektet skal undersøke muligheten for en mer lik praksis for beregning av behovet for heldøgns omsorg i kommunene, og hvorvidt dette lar seg overføre til et nasjonalt nivå.
Foto: Scanstockphoto

Prosjektnummer:154003

Utførende miljø: Diakonhjemmet

Ferdigstilt: 2016

Et viktig funn i prosjektet er at sentrale aktører anvender begrepet «heldøgns omsorg» forskjellig. Heldøgnstilbudet er et samlebegrep for svært ulike tilbud når det gjelder type plass, hvor plassene blir tilbudt og omfanget av bemanningen.

Det samlede botilbudet i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er vanlig i de andre nordiske landene. Sammenlikningen gir en indikasjon på at det er mulig å etablere et tilbud med lavere dekning også i Norge. Kommunene satser på utvikling av de trinnene i midtre og nedre del av omsorgstrappen.

VID og Agenda Kaupang konkluderer med at en veiledende norm på heldøgnsomsorg for alle kommuner er ikke fornuftig, mens en differensiert kommunal norm kan være fornuftig. Nivået avhengig av levealder, kulturelle forhold, geografiske avstander, utviklingen av resten av omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse og en vellykket boligpolitikk for eldre. Normen bør derfor differensieres ut fra en vurdering av disse forholdene. En norm som er tilpasset særegne forhold i den enkelte kommune gjør at det ikke gir særlig mening å snakke om en norm på nasjonalt nivå.

KONTAKT