Under finner du tabeller for legemeldt sykefravær pr kommune og fylkeskommune i excel-format, og tabeller med nasjonale tall for henholdsvis kommunene og fylkeskommunene, i pdf-format. Tabellene blir oppdatert hvert kvartal. Sykefraværsprosentene i disse tabellene er beregnet som dagsverk med legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk.

Kilde for alle tall er SSB.

Tabeller (i Excel)