Sykefraværsprosentene i disse tabellene er beregnet som dagsverk med legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk. Tabellene er oppdatert til og med 3. kvartal 2023. I tillegg er det lagt ut tabeller med gjennomsnittstall for hele 2022. Tabellene inneholder tall for kommunene i alt og fylkeskommunene i alt.

Kilde for alle tall er SSB.