Sykefraværsprosentene i disse tabellene er beregnet som dagsverk med legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk. Tabellene er oppdatert til og med 4. kvartal 2022. I tillegg til tall for 4. kvartal, er det lagt ut tabeller med gjennomsnittstall for hele 2022. Tabellene inneholder tall for kommunene i alt og fylkeskommunene i alt.

På grunn av en feil i NAVs grunnlagstall, er alle kvartalstall for perioden 2018-2021 revidert pr. 2. juni 2022. Feilen medførte at tidligere publiserte sykefraværstall for denne perioden var noe for høye. Rettede kvartalstall for 2018-2021 er lagt inn i tabellene nedenfor. Mer informasjon om dette finnes på NAVs nettsider: Feil i sykefraværsstatistikken (følg lenke til nettside)

Kilde for alle tall er SSB.