Fra og med leveringene 2015 innføres endringer i omfang av data og kode for tilsettingsforhold. Endringene gjelder alle oppgaver til PAI-registeret, både lønns- og personalregisteret og fraværsregisteret. Den nøyaktige utformingen av endringene er beskrevet i dokumentet vedlagt artikkelen.

Lenkeblokk Icon Endringer i PAI-oppgavene