Tabell for dokumentering av roller og ansvar. Også kalt HUKI-matrise.

Lenkeblokk Icon Rolle- og ansvarsmatrise (.ppt) Lenkeblokk Icon Tilbake til alle verktøy