Samarbeidsprosjektet «Smakebytes» er årets vinner fordi prosjektet er hundre prosent mulighetsorientert

Fra juryens begrunnelse

I Smakebytes er det de unges interesser som får styre. Prosjektet skal ta i bruk eksisterende teknologi og knytte egne pedagogers kompetanse sammen med kompetanse fra hvor som helst i verden. I juryens vurderinger ble det lagt stor vekt på kommunenes villighet til å involvere barn og unge i utformingen av innholdet i kulturskolen. Ved bruk av teknologi kan man realisere barn og unges fremtidsdrømmer på helt nye måter. Juryen var også begeistret for det tette samarbeidet mellom seks kommuner, som gir muligheter for stor bredde i kulturskoletilbudet.

Mange gode søknader fra kulturskoler i hele Norge

Tjue søknader fra tjuesju kommunale kulturskoler konkurrerte om Nordeas innovasjonsstipend 2021.
Det var stor bredde i søknadene, både geografisk og innholdsmessig. Det er ikke tvil om at det foregår mye spennende innovasjonsarbeid i de kommunale kulturskolene.

Juryens begrunnelse

Dette skriver juryen i sin begrunnelse for tildelingen av innovasjonsstipendet til kommunene i Vesterålen:

"I Vesterålen settes ingen begrensninger på hva kulturskolen kan formidle, og ressursene skal hentes inn fra hele verden. Samarbeidsprosjektet «Smakebytes» er årets vinner fordi prosjektet er hundre prosent mulighetsorientert. Fra Vesterålen går det et budskap til barn og unge at de kan lære seg hva som helst, av hvem som helst, og at alt er mulig. Elevene skal selv få bestemme hva de ønsker å lære, og de er med og setter retning for hva kulturskolen skal gjøre fremover. 

Prosjektet er innovativt, realiserbart, og kan være med på å endre både tankesett og innhold i kulturskolene. Hvis man tidligere var begrenset av fysisk oppmøte; hva kan ny teknologi og barn og unges fremtidsdrømmer gjøre for læreplanene? Juryen liker spesielt godt at seks kommuner samarbeider for å gjøre tilbudet bedre, og slik utnytter knappe ressurser til felles beste. Kommunene tenker nytt om nettverk og bruk av teknologi, og er modige som tør å bli tilført kompetanse utenfra. Det å bruke kompetanse hos kulturskolearbeidere lokalt til å fasilitere læring utenfra er en ny måte å jobbe på. Det gjør juryen både begeistret, og nysgjerrig på hva barn og unge ønsker seg hvis man kan lære hva som helst av hvem som helst."