Går din kommune nye veier, inspirerer til nyskapning og finner nye løsninger? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren og lyser derfor ut innovasjonsprisen i år igjen.

KS oppfordrer våre mange innovative kommunener og fylkeskommuner til å søke!

Fristen for å søke er 20.mars. Prisen deles ut på konferansen Fremtidens kommuner i Arendal i juni.

Lenkeblokk Icon Last ned søknadskjema her

Bakgrunn for innovasjonsprisen

Prisen tildeles en kommune som er i front på innovasjon. Det å være innovativ handler om å eksperimentere og gå nye veier. I det ligger det en risiko for å feile.

KMD mener det er viktig å anerkjenne dem som går foran for å inspirere enda flere til å skape kultur for innovasjon. Juryen vil være opptatt av å se om kommunene som søker prisen har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, kan synliggjøre en helhetlig og systematisk satsing på innovasjon. Kommunen må ha drevet et godt innovasjonsarbeid som har gitt konkrete resultater.

Kriterier

Juryen vil være opptatt av å se om kommunene som søker prisen har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, og kan synliggjøre en helhetlig systematisk satsing på innovasjon. KS er medlem av juryen. 

Juryen vil videre se på hvorvidt løsningen(e):

  • har nyhetsverdi. Hvor nytt er dette?
  • er realisert. Er løsningen implementert/satt i drift?
  • har skapt verdi. Hva er effekten/resultatet?
  • har endret arbeidsmåter. Har arbeidet medført nye samarbeidskonstellasjoner, metodebruk, framgangsmåter, etc.?
  • har spredningsmulighet. Kan løsningen skaleres til andre deler av kommunen og/eller utenfor kommunegrensen?