Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Derfor deler de ut Innovasjonsprisen hvert år.

En risiko å gå i front
Prisen tildeles en kommune som er i front på innovasjon. Det å være innovativ handler om å eksperimentere og gå nye veier. I det ligger det en risiko for å feile. KMD mener det er viktig å anerkjenne dem som går foran for å inspirere enda flere til å skape kultur for innovasjon.

Kriterier
Juryen vil være opptatt av å se om kommunene som søker prisen har satt innovasjonsarbeidet inn i en større sammenheng, kan synliggjøre en helhetlig og systematisk satsing på innovasjon. Kommunen må ha drevet et godt innovasjonsarbeid som har gitt konkrete resultater.

Juryen vil se på om løsningene:

  • har nyhetsverdi. Hvor nytt er dette?
  • er realisert. Er løsningen implementert/satt i drift?
  • har skapt verdi. Hva er effekten/resultatet?
  • har endret arbeidsmåter. Har arbeidet medført nye samarbeidskonstellasjoner, metodebruk, framgangsmåter, etc.?
  • har spredningsmulighet. Kan løsningen skaleres til andre deler av kommunen og/eller utenfor kommunegrensen?

Spredning i etterkant
For at innovasjon skal skape samfunnsmessig merverdi er det viktig at løsningen spres til andre. Kommunene som søker om prisen forplikter seg til å dele sin erfaring med andre. I samarbeid med de nominerte kommunene vil direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) legge til rette for spredning gjennom fysiske og digitale møteplasser.

Juryen
Katinka Greve Leiner– direktør, Ferd Sosiale Entreprenør 
Rolf Rønning– professor, Høgskolen i Lillehammer
Jan Erik Innvær – regiondirektør, KS
Moa Björnson – utviklingssjef, Træna kommune

Difi er sekretariat for juryen og sørger for den praktiske tilretteleggingen av arbeidet. Eventuelle spørsmål om prisen kan rettes til innovasjonspris@difi.no