Om rapporten

Rapporten er laget i samarbeid mellom KS, Center for offentlig innovation (COI), Vinnova (Sverige), Sveriges kommuner og landsting, Kommunförbundet Finland, Samband (Island) og det islandske finansdepartementet.

For aller første gang kan vi nå sammenligne offentlig innovasjon på tvers i Norden. Og den tverrnordiske sammenligningen viser at hele fire av fem offentlige virksomheter i Norden er innovative.

- Tidligere har vi kun hatt anekdoter og synsing rundt innovasjonstakten i offentlig sektor. Nå har vi endelig data som viser at virkeligheten er langt mer oppløftende enn mytene - nordisk offentlig sektor er innovativ, slår Une Tangen i KS fast. 

Over tusen tilhørere fikk presentert funnene

Alle de nordiske landene har undersøkt innovasjonstakten i offentlig sektor, og resultatene er sammenstilt i den ferske rapporten "Meassuring New Nordic Solutions: Innovation Barometer for the Public Sector". Funnene ble presentert for en fullsatt sal med over tusen tilhørere under Nordic Edge Expo. 

- Vi er her for å vise hva offentlig sektor kan tilby når vi nå skal skape fremtidens velferdsstater i Norden, sa Fredrik Danker Monsen fra Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) da rapporten ble lagt frem. 

Innovasjon kan være mange ting, men felles for dem alle er at de er nyskapende og fører til bedre tjenester. Det kan for eksempel være snakk om nye måter å jobbe på, ny organisering som gir økt kvalitet, å ta i bruk nye verktøy eller tilbye helt nye tjenester uten å øke kostnadene.


Den ferske rapporten om innovasjonstakten i Norden ble presentert under Nordic Edge 
Expo i Stavanger. Fra venstre: Lene Krogh Jeppesen, Miriam Terrell, Tuula Jäppinen,
Fredrik Danker Monsen, Une Tangen, Ole Bech Lykkebo.

Lærer av hverandre

Et tydelig trekk er at innovative samarbeid er vanlig i Norden. Omtrent 80 prosent av alle innovasjonene i de fem landene har blitt til i samarbeid med en eller flere andre aktører. 

Det er også en trend å kopiere eller bli inspirert av andres vellykkede løsninger. Norge skiller seg ut som det landet som kopierer mest, mens Sverige hyppigst lar seg inspirere av andre for så å lage løsninger tilpasset egne behov.

- Da KS lanserte Innovasjonsbarometeret i 2018 fikk vi for første gang et oversiktsbilde av innovasjonsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Det ga oss ny kunnskap på mange områder. Ikke minst viste undersøkelsen hvor stor vilje og evne det er til å faktisk gjennomføre endringer som gir resultater. Kommuner og fylkeskommuner samarbeider bredt i innovasjonsarbeidet, de deler kunnskap og erfaringer, og lærer av hverandre, sier Tangen.