Tromsø kommune har laget en bruksanvisning for hvordan dere bør jobbe med klart språk i tjenestedesign. Veilederen inneholder åtte steg til å lykkes med brukervennlige tjenester. Arbeidet ble støttet av program for klart språk i KS. 

Slik presenterer Tromsø kommune selv bruksanvisningen:

En innbyggerreise er alt en innbygger skal igjennom når han eller hun har en oppgave å løse. Reisen starter når behovet oppstår, og den er over når oppgaven er løst. Dette skal du snart få vite mer om. Du skal også få vite mer om klart språk og tjenestedesign, som har vært våre viktigste våpen i kampen mot tungvinte, overkompliserte og forvirrende tekster og prosesser.

For hvis vi ikke bryr oss om klart språk eller tjenestedesign

  • sløser vi unødvendig med ansattes tid og kommunens penger
  • skaper vi unødvendig mye frustrasjon hos innbyggere, ansatte og andre som har med kommunen å gjøre
  • vil innbyggere ringe oss eller møte opp for å få hjelp med enkle oppgaver
  • risikerer vi at innbyggerne våre føler seg dumme
  • forskjellsbehandler vi folk på bakgrunn av utdanningsnivå, norskkunnskaper og funksjonsnivå
  • risikerer vi å utsette innbyggerne våre for maktovergrep
  • kan uskyldige mennesker bli straffet på grunn av feiltolkninger og misforståelser
  • stenger vi innbyggere ute fra den politiske debatten
  • forstår ikke innbyggerne når de har rett til å uttale seg – eller hvordan de gjør det
  • bryter vi loven, i hvert fall hvis klarspråksbestemmelsen i forslaget til ny forvaltningslov blir vedtatt
Lenkeblokk Icon Bruksanvisning for klart språk og tjenestedesign