Klarspråksprisene ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup tirsdag 13. april. Klarspråksprisen for staten gikk til Arbeidstilsynet. Ildsjelprisen «Årets trekkhund» gikk til Ingvill Eriksen, som er kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for e-helse.
– Klart språk er utrolig viktig for samfunnet vårt, det er viktig for demokrati og medvirkning. Klart språk er ikke noe en kan vedta, det handler om å bygge en kultur. Der er noe du må jobbe med over tid. Det er ikke et arbeid med en sluttdato, sa Astrup under prisutdelingen.

Fornøyde innbyggere
Juryen var imponert over måten Bergen kommune fanger opp tilbakemeldinger fra innbyggerne på. I kommunens innbyggerundersøkelse mente hele 83 prosent i 2020 at informasjonen fra kommunen er lett å forstå.
– Språk er makt, og i et godt demokrati må språket kommunen bruker, være tilgjengelig for alle, sa Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen kommune, da han mottok prisen.

– Klart språk skaper tillit i en krevende tid
Styreleder i KS Bjørn Arild Gram deltok også på prisutelingen. Han understreket betydningen av kommunalt klarspråksarbeid det siste året.
–  Klart språk bidrar til at vi tar vare på hverandre i ei krevende tid! Gjennom alt vi skriver fra hjemmekontorene, gjennom gode digitale tjenester og gjennom alle vedtak, brev og veiledere som innbyggerne møter.
Gram trakk fram at mange flere har blitt avhengig av offentlige tjenester, samtidig som offentlige kontorer har vært stengt. Mye av den menneskelige kontakten har blitt erstattet av tekst.
– Språket er vårt viktigste verktøy for å oppnå et levende demokrati – å forstå og bli forstått er en forutsetning for å kunne delta – og for tilliten vi har til hverandre!  

Styreleder i KS Bjørn Arild Gram sa at klart språk er viktigere enn noen gang i sin videohilsen under prisutdelingen.

Røros kommune fikk hederlig omtale
Juryen ga også hederlig omtale til Røros kommune for deres klarspråksarbeid. I begrunnelsen legges det vekt på at kommunen ser på klarspråk som en forutsetning for å nå andre mål. Klarspråksarbeidet har ingen sluttdato i Røros kommune.

Se opptak av arrangementet
Under prisutdelinga ble det holdt faglige innlegg om helsespråk og korona. Said Mahamud Ali fra ambassadørprosjektet i Bydel Gamle Oslo fortalte om hvordan de jobbet med koronainformasjon i bydelen, og publikum fikk også lære mer om klarspråksparagrafene i språklovene i Norge og Sverige.  Arrangementet er et samarbeid med Språkrådet, Digitaliseringsdirektoratet og KS.

Lenkeblokk Icon Se utdeling av klarspråksprisene 2021 Lenkeblokk Icon Les mer om klarspråksprisene på språkrådet.no