Seminaret er basert på samarbeidsavtale om oppfølgingstilbud til kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er programeier. KS har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

Formålet med seminaret er å gi formidle kunnskap og legge til rette for erfaringsdeling for gode prosesser som fremmer involvering og medvirkning frem mot sammenslåingen.

Se opptak fra seminaret dag en her

På programmet står innledninger om:

  • erfaringer fra sammenslåingsprosessene i Trøndelag og på Agder
  • regionreformen videre med forskerblikk
  • nytt om oppgaver
  • bygging av felles kultur og identitet
  • arbeid i egne sammenslåingsprosesser

Målgruppe
Invitasjonen er sendt til fylkeskommuner som har blitt vedtatt sammenslått av Stortinget våren 2017.

Målgruppen for tilbudet er folkevalgte, representanter blant topplederne, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt prosjektledere for sammenslåingsprosessen der disse er på plass. Det legges vekt på lokale løsninger og lokal forankring av arbeidet med sammenslåingen og at folkevalgte, administrasjonen, tillitsvalgte, vernetjeneste og medarbeidere skal delta i arbeidet med å bygge ny fylkeskommune.