Det nærmer seg Stortingsvalg! Valget 13. september vil avgjøre hvilke partier som er i posisjon til å danne regjering. Den nye regjeringsplattformen vil bli retningsgivende for Norge de neste fire årene.

- Den nye regjeringen bør gi større rom for lokaldemokratiet. Beslutninger bør tas så nær innbyggerne som mulig, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Kommunesektoren er helt sentral for å løse de utfordringene vi står overfor, blant annet som følge av flere eldre, klimaendringer og strammere offentlige finanser.

I brevet som er sendt til alle politiske partier legger KS vekt på syv politikkområder som vi mener bør prioriteres i en ny regjeringsplattform: