Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-KUnioYS-K og Akademikerne Kommune) står bak arrangementet på Thon Congress Gardermoen.

Det legges opp til noe arbeid i egne sammenslåingsprosesser, men i hovedsak erfaringsdeling mellom kommuner på temaer som blant annet: 

  • Endringsledelse og omstilling
  • Kommunikasjon og kulturbygging
  • Arbeidsrettslige spørsmål
  • Politisk og administrativ organisering i ny kommune
  • Digitalisering og sammenslåing
  • Interkommunalt samarbeid og selskaper
  • Anskaffelser og kontrakter

På programmet er det totalt 49 ulike parallellsesjoner innen ulike tema som deltakerne kan følge. Presentasjonene og referatene fra disse vil bli lagt ut på KS Læring etter seminaret. KS Læring for nye kommuner er en arena for deling og læring, som ble lansert 15. februar i år. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne Kommune) har en samarbeidsavtale om å tilby oppfølging til kommuner og fylkeskommuner som slår seg sammen. Det har også vært gjennomført en seminarrekke i 2016 og 2017.