Kommunereformen i Danmark ble vedtatt i 2005 og reformen trådde i kraft i 2007. Den danske kommunereformen handlet både om å profesjonalisere kommunene, lage nye finansieringsordninger og å etablere en ny oppgavefordeling mellom stat, amt og kommune. Kommunereformen i Danmark var en sentralisering og desentralisering på samme tid. Oppgavefordelingen ble endret i retning av økte oppgaver i kommunene, samtidig som Danmark gikk fra 13 amt til fem regioner, og fra 270 kommuner til 98 kommuner.

Rudersdal kommune
- Å slå sammen to kommuner er en gigantisk oppgave, men det er en gave å få mulighet til å skape en ny kommune, sier rådmann i Rudersal kommune Bjarne Pedersen. 

Rudersdal kommune ligger nord for København og har 56.000 innbyggere. Kommunene Birkerød og Søllerød ble i 2007 til Rudersdal. 

- Visjonen var en større og sterkere kommune, større faglighet og mer kvalitet for pengene. Vi har nådd målene dobbelt opp, sier ordfører i kommunen Jens Ive. 

- Vi var en liten kommune og vi syns egentlig det var en fordel å bli slått sammen, sier tillitsvalgt Marianne Toftgaard. 

Gentofte kommune
Gentofte er en kommune på Skjælland i Danmark. Etter kommunesammenslåingen i 2007 inngår Gentofte i region Hovedstaden sammen med resten av København. Gentofte er ikke en sammenslått kommune, men reformen gjorde at kommunen måtte tenke nytt.

- En kommune er ingenting uten innbyggerne, sier rådmann i Gentofte kommune Frank E. Andersen. 

Gentofte kommune har brukt oppgaveutvalg som en metode for nyskapning. De tradisjonelle utvalgene i kommunen ble erstattet med ad hov-utvalg, som bestod av minst ti innbyggere og fem politikere. 

- Innbyggerne forventer mer av oss. Utviklingen går raskere. Det er mindre penger. Vi må tenke nytt. Og for å løse oppgavene på en best mulig måte må vi jobbe annerledes, sier Andersen. 

- Det har vært annerledes, spennende og nytenkende, sier tillitsvalgt Vibeke Bredsdorff Sørensen.